Schuld indienen

Door uw schulden in te dienen bij Ares Incasso, maakt u kans op volledige kwijtschelding van uw schulden. Hiertoe vragen wij het volgende:

  1. Geef schriftelijk aan, waardoor de door u ingediende schulden zijn ontstaan.
  2. Stuur bewijzen van uw banksaldi van de afgelopen 3 maanden en de uitstaande vorderingen en de correspondentie daarover naar:

Ares Incasso, Hortensialaan 1a, 6851 TB Huissen

Vergeet niet uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mail aan ons door te geven. Over de keuze over welke schulden in behandeling worden genomen en over de afhandeling van het aantal schulden is geen correspondentie mogelijk.

  1. Wij houden u op de hoogte over de voortgang van de actie via mail en social media, zoals Facebook en LinkedIn.